A vállalkozás

GAZDASÁGI ALANYOK

- a gazdasági élet szereplői

- a rendelkezésre álló erőforrásaikkal gazdálkodnak, bevételeiket használják fel céljaik megvalósítása érdekében

- a piachoz monetáris (pénzügyi) szálakon kapcsolódnak - erőforrásaikat pénzért szerzik be, termelési tényezőiket, szolgáltatásaikat pénzért értékesítik

- tevékenységük céljában és rendezőelveikben térnek el egymástól

típusai:

1. Állam (és szervei)

célja: a társadalom közös ügyeinek hatékony intézése – a társadalomtól adók formájában elvont jövedelmeket igyekszik optimálisan felhasználni a közös szükségletek kielégítése érdekében

rendezőelve: bürokrácia (a szabályozott, szakszerű hivatali ügyintézés rendje)

szerepe: (az állam és a többi gazdasági szereplő kapcsolata alapján)

- vertikális kapcsolat (alá-fölérendeltség)

- állami gazdaságpolitika (monetáris- és fiskális-)

- jogi szabályozórendszer megalkotása

- horizontális kapcsolat (mellérendeltség)

- az állam a legnagyobb és legbiztosabb vevő

- állami vállalkozások (egyes gazdasági ágakban)

2. Háztartások

az emberi szükségletek kielégítésének gazdasági kerete

célja: hasznosság-maximalizálás

rendezőelve: érzelem (a háztartáson belüli elosztás - mind a munkáé, mind a jószágoké - érzelmi alapon történik)

szerepe:

- itt történik a szükségletek kielégítése

- itt folyik a munkaerő és a szükségletek újratermelése

- a háztartás bocsátja a termelés rendelkezésére a termelési tényezőket (munka, tőke, föld)

3. Vállalkozások

a gazdaság termelő szervezete, mely a szükségletek kielégítésére alkalmas javakat és szolgáltatásokat állít elő

célja: hosszútávú profitmaximalizálás

- törekszik a fogyasztói igényekben megtestesülő szükségletek mind magasabb szintű kielégítésére

- eközben a termeléshez szükséges erőforrás-felhasználást és a kockázatot igyekszik a minimálisra szorítani

rendezőelve: kockázat (gazdasági bukás)

szerepe: keretei között zajlik az újratermelési folyamat jelentős része - nem az egésze, mivel az újratermelés tágabb értelemben magában foglalja: az anyagi jószágok újratermelését, a munkaerő újratermelését, a szükségletek újratermelését, a gazdasági viszonyok újratermelését

 

A VÁLLALKOZÁS

- a gazdaság termelő szervezete, mely a szükségletek kielégítésére alkalmas javakat és szolgáltatásokat állít elő

- a bukás kockázatával végzett gazdasági tevékenység, melynek célja a hosszútávú profitmaximalizálás

- törekszik a fogyasztói igényekben megtestesülő szükségletek mind magasabb szintű kielégítésére

- eközben a termeléshez szükséges erőforrás-felhasználást és a kockázatot igyekszik a minimálisra szorítani

Típusai:

- profitorientált (üzleti) vállalkozások – egyetlen fő célja van: a hosszútávú profitmaximalizálás, minden mást ennek rendel alá

- nonprofit (közhasznú) vállalkozások – a profitcél mellett megjelenik egy másik, azzal egyenrangú cél, melyet nem ad fel érte (pl. színház, kórház)

Vállalat: a termelőtevékenység, a vállalkozás szervezeti kerete

Vállalkozó: aki a termelőtevékenység gazdasági folyamatait egységes rendszerbe szervezi, a vállalkozás legfontosabb szereplője – a mai vállalkozásban feladatkörét általában többen látják el (menedzserek)

Alapfolyamata (termelőfolyamat):

PÉNZ  INPUTOK  TRANSZFORMÁCIÓ  OUTPUT  PÉNZ

- input - a termelési folyamatban felhasznált erőforrások/termelési tényezők

- output (kibocsátás) - a termelési folyamat eredménye

- transzformáció - az a folyamat, amely során az inputokat outputtá alakítják át

Résztvevői (belső érintettek / stakeholderek):

- tulajdonosok (tőkések) – az erőforrások beszerzéséhez szükséges pénzt biztosító magánszemélyek (végső soron), akik nem kötődnek a termelési folyamat semmilyen konkrét formájához, a pénzük legjobb megtérülését várják

- menedzserek (vállalkozók) – a vállalkozás működtetését végzik, érdekeltségük rövidtávú, a saját jövedelmük maximalizálása, hosszú távon pedig a vállalati struktúra változatlan fenntartása  ezt a tulajdonosok ösztönzésükkel ill. lecserélésükkel oldják meg

- munkavállalók (alkalmazottak) – a tényleges munkaerőforrást biztosítják, érdekeltségük rövidtávon a munkabér maximalizálása, hosszú távon a munkahelyük megőrzése

Környezete (külső érintettek / stakeholderek):

- piaci környezet (beszállítók, vevők, versenytársak, stratégiai szövetségesek)

- állami (kormányzati, politikai, jogi, nemzetgazdasági) környezet (felügyeleti szervek, adóhatóság, jogi szabályozás)

- társadalmi környezet (önkormányzatok, lakókörnyezet, társadalmi és szakmai szervezetek)

Célrendszere:

- Hosszútávú profitmaximalizálás

A cél jellege: alapvető cél, a teljes vállalati működés erre irányul

Elérésének fő eszköze: stratégiai vezetés

- A fogyasztói igények minél teljesebb kielégítése

A cél jellege: a vállalkozás küldetése, missziója, mint alapvető piaci cél

Elérésének fő eszköze: marketingmenedzsment

- A vállalkozás működésének hosszútávú fenntartása és fejlesztése

A cél jellege: fennmaradás és fejlesztés, mint alapvető szervezeti célok

Elérésének fő eszköze: innovációs menedzsment

- A napi működés fenntartása, a termelési folyamatok irányítása, költséghatékony gazdálkodás

A cél jellege: konkrét termelési cél

Elérésének fő eszköze: termelésmenedzsment (kiegészítve az egyes gazdálkodási területekkel: állóeszköz-, munkaerő-, forgóeszköz- és pénzgazdálkodással)

 

A vállalati tevékenység funkcionális részterületei:

Menedzsment - olyan vállalati tevékenység, amely a vállalat egész működését és gazdálkodását átfogja

- marketingmenedzsment

- innovációs menedzsment

- termelésmenedzsment

- csődmenedzsment

Gazdálkodás - a rendelkezésre álló erőforrások (állóeszköz, munkaerő, forgóeszköz, pénz) minél hatékonyabb beosztása

- állóeszköz-gazdálkodás

- munkaerő-gazdálkodás

- forgóeszköz-gazdálkodás

- pénzgazdálkodás

 

Vállalkozásgazdaságtan: azon elvek, technikák rendszerezett összessége, amelyek segítségével a vállalkozások céljaikat a lehető legbiztosabban, azaz a legkisebb kockázattal elérhetik


© Minden jog fenntartva.