A jelzálogjogról

Kinek kell tájékoztatást adni a jelzálogjog törlésével kapcsolatban? Milyen módon kell a jelzálogjogot töröltetni? A bank törölteti azt vagy a földhivatalt kell felkeresni? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel azokban a személyekben, akik a pénzintézettől felvett hitelt teljes egészében visszafizették és az ingatlanukra bejegyzett jelzálogjogot töröltetni szeretnék. Maga a folyamat olyan formában játszódik le, hogy miután a hitelt felvevő személy visszafizette a jelzáloghitel teljes tartozását, kezében a bank által kiadott törlési engedéllyel, fel kell keresni a területileg illetékes földhivatalt és kérni a jelzálogjog törlését az ingatlanról. Vajon minden alkalommal így zajlik ez a folyamat? Az adóst minden esetben tájékoztatják a hitel visszafizetését követően a törléssel kapcsolatos teendőkről? Véleményünk szerint az a személy, aki rendelkezik annyi tőkével, hogy hiteltarozását rendezze, nem kap a pénzintézetektől ez ügyben tájékoztatást és nem minden hitelt felvevő egyén fejében fordul meg azonnal az ingatlan terhelésének ténye. Mielőtt egy történet bemutatására kerülne sor, tekintsük át a témával kapcsolatos hasznos információkat és fogalmakat. A zálogjog célja az, hogy a hitelező az általa nyújtott szolgáltatást ( például kölcsönt ) visszakapja, illetve a szolgáltatásáért később járó ellenszolgáltatást megkapja. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a zálogjogosult zálogtárgyból kereshet kielégítést. Jelzálogjog esetén a jogosult nem birtokolhatja a zálogtárgyat, az a zálogkötelezett birtokában marad úgy, hogy valamilyen „jelet” kap a zálogjog fennállásának bizonyítására. ( például ingatlan esetében a tulajdoni lapon jelzik mindezt ) A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésénél a jelzálogjogot az egész ingatlanra, vagy ha az több személy tulajdona, a zálogkötelezett egész tulajdoni illetőségére jegyzik be. A bejegyzésben fel kell tüntetni azt is, ki a jelzálogjog jogosultja, mi az így biztosított követelés. A követelést összegszerűen, bel-, vagy külföldi pénznemben kell meghatározni. Ha a jelzálogjoggal biztosított követelés kamatozó, akkor a bejegyzésben a kamatot is meg kell határozni. ( például 1. 000.000 Ft és járulékai ) A fogalmi áttekintést követően olvassák el a következő történetet. 1986-ben egy házaspár úgy döntött, hogy családi házának építése során hitelt vesz fel. A hitel egy részét a férj munkahelyén vették fel kamatmentes kölcsön formájában, 80. 000 Ft összegben. A kölcsön másik részének felvételére az egyik banknál került sor, 320. 000 Ft összegben. A hitelfelvételt követően 1987-ben mindkét hitelt folyósító szerv javára bejegyezték a jelzálogjogot az addigra már felépült ingatlanra. A család a hitelek törlesztő részletét rendszeresen fizette és 1998-ban, valamint 2007-ben sor került a kétféle hitel teljes összegének rendezésére. A hitel visszafizetését követően az adóst senki nem tájékoztatta a további teendőkről. 2007. őszén érkezett egy levél a férj munkahelyének jogutódjától, hogy a jelzálogjogot töröltetni kell és ők egy kérelem, valamint 6 000 Ft ellenében az ügyet intézik. Időközben a férj elhunyt és az örökösök kérelemmel fordultak az illetékes céghez, hogy a jelzálogjogot töröltessék. A család 2011. márciusában a Körzeti Földhivataltól ismét kapott egy levelet, miszerint a korábbi években kölcsönt adó bank javára a jelzálogjog még mindig be van jegyezve. A levélben tárgyilagosan felszólították a tulajdonosokat, hogy amennyiben a hitelt visszafizették, akkor töröltessék a jelzálogjogot. A bank által kiadott igazolás és a földhivatal számára befizettet 6. 600 Ft ellenében tehermentessé válhat tehát az ingatlan. Ezután a tulajdonosok írásbeli kérelemmel fordultak a pénzintézethez, hogy az a törlési engedélyt kiadja. A bank egyik ügyintézője az ügy rövid felvázolását követően közölte, hogy nem szükséges a kérelem, hanem a földhivatal által küldött levél a mérvadó. A beszélgetés végén pedig elmondta, hogy majd a pénzintézet fogja töröltetni a jelzálogjogot az ingatlanról, mert így díjmentes, különben 6. 600 Ft-ba kerül. Felmerül bennünk a kérdés, hogy miként is működik a jelzálogjog törlése? Ha éppen egy jó szándékú ügyintézővel kerülünk kapcsolatba, akkor a bank törölteti díjmentesen.

 

Ha egy kevésbé segítőkész ügyintézőhöz kerül az ügyünk, akkor viszont írásbeli kérelem alapján 6. 000, illetve 6. 600 Ft-ba kerül mindez? Másrészt a hitelintézetnek nem kellene egy teljes körű tájékoztatást adni egy kölcsön visszafizetése során a jelzálogjog törlésével kapcsolatban? Erre elsősorban azért van szükség, mert véleményünk szerint azok a személyek, akik rendelkeznek annyi tőkével, hogy hitelüket rendezzék, a kölcsön lejártát követően elsőként nem az ingatlan tehermentesítésére gondolnak. Amennyiben ez a későbbiekben sem jut az eszükbe, vagy nem rendelkeznek megfelelő információkkal ezzel kapcsolatban, akkor a földhivatal által küldött levélen viszont nagyon meg fognak lepődni. Előfordulhat, hogy Önök már régen elfeledkeztek a jelzálogjogról és egy adás-vételi folyamat kapcsán szembesülnek azzal, hogy az ingatlan terhelt. Ez további bonyodalmakat eredményez, hiszen senki nem akar majd olyan ingatlant vásárolni, ahol a jelzálogjog be van jegyezve. A valóságban pedig arról van szó, hogy a bejegyzett jelzálogjog a hitel visszafizetése miatt már tulajdonképpen nem is érvényesíthető. Tájékozódjanak, kérdezzenek, saját ügyeik intézésében legyenek talpraesettek, mert ellenkező esetben nehéz helyzetbe kerülhetnek. Az újságcikk témáját elemezve, összegzésként úgy fogalmaznánk, hogy csak a tájékozatlan ügyfél marad védtelen!


© Minden jog fenntartva.